Инвестиционно Строителна Борса
0879 357 100, 0879 357 106

Бързо търсене:

ТЪРСЕНЕ ПО
КАРТА
Търси за реални
клиенти

Ботевград

Ботевград се намира на 47 км от столицата София. Ботевдград и неговата индустриална зона са разположени в живописна долина с площ от 506, 60 квадратни километра. Общината включва части от западна Стара планина – Ражана, Мургаш, Било, и Голяма Планина, както и някои части на северния Балкан. Проходът Витиня свързващ северна и южна България допринася за стратегическото положение на ботевград. Районът е богат на полезни изкопаеми. Релефът е много разнообразен. Общината обхваща следните географски райони: част от Ботевградската котловина, някои части на Ботевския Предбалкан, и 4 от скатовете на Балкана – Ражана, Голяма Планина, Мургаш, и Било. Котловината Желба също се намира в близост до Ботевград. Река Бебреш минава през котловината. Ниските овални хълмове там допринасят за разнообразието на месността. Мургаш (1687м.) е най-високата точка на планината. Проходът Витиня се намира на територията на Ботевградска община.

 

 

По-лесно с ICB